SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Naszym Klientem jest firma zajmująca się rozwojem projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Działająca na polskim rynku od 2007 roku. Ich główną misją jest rozwój sektora energetycznego w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nadzorują powstawanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych na wszystkich etapach rozwoju – od wyszukania odpowiedniego terenu, poprzez badania i pozwolenia administracyjne, aż do wzniesienia i użytkowania elektrowni.

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko dla projektów farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych oraz uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska;
 • Kontakt i współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie badań i ochrony środowiska dla farm wiatrowych i fotowoltaicznych;;
 • Gromadzenie danych do realizacji opracowywanych dokumentów oraz nadzór nad bieżącą dokumentacją;
 • Wsparcie Zespołu projektowego w analizach przedinwestycyjnych, identyfikacji ryzyk w zakresie badań i ochrony środowiska, przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych;
 • Weryfikacja merytoryczna dostarczanej dokumentacji w zakresie badań i ochrony środowiska, w tym na potrzeby uzyskiwania decyzji administracyjnych, oraz szczegółowa analiza i dyskusja wyników z wykonawcami;
 • Przygotowywanie założeń do budżetów i harmonogramów projektów OZE w zakresie badań i ochrony środowiska w fazie przygotowawczej i realizacyjnej;
 • Monitorowanie jakości i zakresu realizacji umów zawieranych na potrzeby realizacji projektów OZE oraz zarządzanie umowami w zakresie badań i ochrony środowiska;
 • Bieżące monitorowanie i analizowanie: otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, w tym ekonomicznego, legislacyjnego, finansowego i politycznego mającego wpływ na projekty OZE w zakresie badań i ochrony środowiska;
 • Reprezentowanie firmy w relacjach z zewnętrznymi kontrahentami, organami samorządowymi, urzędami i interesariuszami właściwymi dla zakresu realizowanych zadań;

Wymagania

 • Wyższe wykształcenie z zakresu ochrony środowiska (lub pokrewne);
 • Znajomość przepisów prawa ochrony środowiska i pokrewnych, a także procedury administracyjnej w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Znajomość zasad przygotowywania dokumentacji formalno-prawnej na potrzeby pozyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, w tym kart informacyjnych przedsięwzięcia, inwentaryzacji przyrodniczych, a także raportów oddziaływania na środowisko;
 • Płynna znajomość języka angielskiego lub francuskiego;
 • Umiejętność obsługi oprogramowania Microsoft Office;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Prawo jazdy kat. B. mile widziane.

Firma oferuje:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia (kontrakt B2B);
 • Pracę w przyjaznej atmosferze;
 • Możliwości finansowania szkoleń i kursów;
 • Wpływ na rozwój firmy;
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie ochrony środowiska, prawa i administracji, a także rozwoju i zarządzania projektami.

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV