SME PRODUCT PORTFOLIO MANAGER

Naszym klientem jest producent energii odnawialnej i międzynarodowy lider w obrocie energią oraz odbiorze energii słonecznej i wiatrowej. Do zespołu w Warszawie poszukujemy obecnie SME Product Portfolio Managera.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • W ramach Zespołu Rozwoju (SME Business Development), zarządzanie portfelem produktów związanych z energią elektryczną i gazem dla małych i średnich przedsiębiorstw (B2B), w ścisłej współpracy z innymi działami biznesowymi, takimi jak Zespół ds. Cen i Zabezpieczeń (Pricing & Heading Team), Zespół Business Intelligence i inni.
 • Identyfikowanie i redukowanie problemów związanych z istniejącymi produktami dla MŚP, aby zwiększyć satysfakcję klientów i ogólną efektywność.
 • Monitorowanie wyników na produktach (marginesy, wolumeny, liczba klientów, taryfy itp.) i przygotowywanie informacji zarządczej do podjęcia decyzji biznesowych; uczestniczenie w procesach decyzyjnych.
 • Rozwijanie, modyfikowania lub wycofywanie produktów dla MŚP zgodnie ze strategią sprzedaży i wynikami produktów.
 • Zarządzanie tzw. roadmapą produktów; komunikowanie kluczowych informacji w sposób zrozumiały dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.
 • Zapewnianie doskonałej dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej dla różnych grup interesariuszy oraz podwyższanie standardów jakościowych w całym portfolio produktów.
 • Aktywne uczestniczenie w projektach strategicznych związanych z rozwojem biznesu, satysfakcją klientów, infrastrukturą IT itp.

WYMAGANIA:

 • Silne umiejętności przywódcze i udokumentowane doświadczenie.
 • Co najmniej 7-10 lat doświadczenia w zakresie rozwoju produktów lub usług, najlepiej w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym lub ubezpieczeniowym.
 • Doświadczenie w obszarze energii elektrycznej i gazu nie jest obowiązkowe, ale stanowi dodatkowy atut.
 • Silne myślenie biznesowe i skupienie na klientach.
 • Doskonałe umiejętności planowania, organizacji i zarządzania czasem.
 • Silne umiejętności analityczne, skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.
 • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, Jira, Confluence, Microsoft BI (użytkownik).
 • Przywiązywanie uwagi do szczegółów i umiejętności zarządzania dokumentacją.

FIRMA OFERUJE:

 • Rozwój w międzynarodowej firmie, która kształtuje oblicze rynku energetycznego
 • Progresywny pakiet opieki medycznej dbający o zdrowie i dobre samopoczucie
 • Dofinansowanie do karty Multisport, umożliwiającej korzystanie z różnorodnych form aktywności fizycznej
 • Dofinansowanie zajęć z języków obcych w godzinach pracy
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy w trybie hybrydowym

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV