RISK AND CLAIM OFFICER

Naszym klientem jest międzynarodowa firma inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach w odnawialne źródła energii, przede wszystkim z sektora energetyki słonecznej. Obecnie posiadają ponad 60-cio osobowy zespół w Polsce oraz inne biura na świecie. Do zespołu w Warszawie poszukujemy obecnie osoby na stanowisko Risk and Claim Officer.

Zakres obowiązków:

 1. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym Spółki, identyfikowanie oraz szacowanie ryzyka pod kątem prawnym, finansowym oraz terminowym;
 2. Analiza roszczeń i zarządzanie roszczeniami;
 3. Analiza ryzyka związanego z zakupem projektów;
 4. Sporządzanie stanowisk pisemnych i roszczeń Inwestora oraz identyfikowanie ryzyk w ramach umów zawieranych podczas procesu inwestycyjnego;
 5. Prowadzenie i ulepszanie elementów ramowych, takich jak polityka, strategia procesów, komunikacji, raportowania i innych inicjatyw mających na celu wsparcie szerszego podejścia do zarządzania ryzykiem korporacyjnym w całej Spółce;
 6. ewidencjonowanie i raportowanie zidentyfikowanego ryzyka, strategii i wyników oraz sporządzanie regularnych sprawozdań, w tym dotyczących ubezpieczeń i roszczeń;
 7. Koordynacja i obsługa prawna roszczeń, nadzorowanie roszczeń ubezpieczeniowych oraz gwarancyjnych Spółki;
 8. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Spółki, jej jednostek wewnątrzorganizacyjnych i zatrudnionych w niej pracowników, w tym rozwiązywanie problemów prawnych, przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne, udział w spotkaniach wewnętrznych, sporządzanie opinii prawnych i memorandów, oraz wszelkich innych dokumentów formalnoprawnych związanych z działalnością prowadzona przesz Spółkę;
 9. Udział w negocjacjach i spotkaniach z partnerami biznesowymi, organami administracji publicznej, doradcami Spółki, kancelariami prawnymi i innymi podmiotami;
 10. Analiza, opiniowanie i sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z działalnością Spółki, w tym umów o roboty budowlane, umów o dostawy i świadczenie usług, a także dokonywanie zmian tych umów i negocjowanie ich treści;
 11. Analiza, opiniowanie i sporządzanie wszelkich innych dokumentów  prawnych związanych z działalnością Spółki;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, preferowana aplikacja radcowska lub adwokacka
 • co najmniej 3-5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w branży budowlanej lub OZE
 • bardzo dobra znajomość prawa zobowiązań, prawa budowlanego oraz przepisów administracyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych
 • umiejętność analitycznego myślenia, wnikliwość, rzetelność i skrupulatność
 • komunikatywność i proaktywne podejście do rozwiązywania zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziane doświadczenie w opracowywaniu stanowisk pisemnych i roszczeń w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV