PROJECT MANAGER

Naszym Klientem jest firma zajmująca się rozwojem projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Działająca na polskim rynku od 2007 roku. Jej główną misją jest rozwój sektora energetycznego w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nadzorują powstawanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych na wszystkich etapach rozwoju – od wyszukania odpowiedniego terenu, poprzez badania i pozwolenia administracyjne, aż do wzniesienia i użytkowania elektrowni.

Zakres obowiązków:

 • Udział w bieżących pracach nad rozwojem projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii;
 • Przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć, dokumentacji koncepcyjnej i projektowej dla farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych;
 • Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych oraz kontakt i współpraca z jednostkami administracji publicznej;
 • Gromadzenie danych do realizacji opracowywanych dokumentów oraz nadzór nad bieżącą dokumentacją;
 • Kontakt z właścicielami nieruchomości, przygotowywanie umów oraz reprezentowanie firmy w czynnościach administracyjno-notarialnych;
 • Wsparcie Zespołu w analizach przedinwestycyjnych, identyfikacji ryzyk w zakresie badań i ochrony środowiska, przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych do pozwolenia na budowę oraz dalszej realizacji;
 • Weryfikacja merytoryczna dostarczanej dokumentacji projektowej, w tym na potrzeby uzyskiwania decyzji administracyjnych, oraz szczegółowa analiza i dyskusja wyników z wykonawcami i podwykonawcami;
 • Opracowanie struktury biznesowej, budżetu przedsięwzięcia inwestycyjnego i harmonogramu jego realizacji oraz nadzór nad jego realizacją w fazie przygotowawczej i realizacyjnej;
 • Konsultacje due diligance;
 • Wsparcie Spółki w relacjach z inwestorami;
 • Uczestniczenie w spotkaniach Spółki oraz spotkaniach z inwestorami w zależności od potrzeb;
 • Reprezentowanie firmy w relacjach z zewnętrznymi kontrahentami, organami samorządowymi, urzędami i interesariuszami właściwymi dla zakresu realizowanych zadań;

Wymagania

 • Wyższe wykształcenie z inżynierii, energetyki, gospodarki przestrzennej (lub pokrewne);
 • Znajomość przepisów prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, budowlanego oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki konwencjonalnej lub odnawialnej, zabezpieczania nieruchomości na cele inwestycyjne, prowadzenia postępowań administracyjnych;
 • Znajomość zasad przygotowywania dokumentacji formalno-prawnej na potrzeby pozyskania decyzji administracyjnych;
 • Płynna znajomość języka angielskiego lub francuskiego;
 • Umiejętność obsługi oprogramowania Microsoft Office, QGIC, AutoCAD;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Prawo jazdy kat. B. wymagane.

Firma oferuje

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia (kontrakt B2B);
 • Pracę w przyjaznej atmosferze;
 • Możliwości finansowania szkoleń i kursów;
 • Wpływ na rozwój firmy;
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie energetyki odnawialnej, a także rozwoju i zarządzania projektami.

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV