LEGAL SPECIALIST

Naszym klientem jest międzynarodowa firma inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach w odnawialne źródła energii, przede wszystkim z sektora energetyki słonecznej. Obecnie posiadają ponad 60-cio osobowy zespół w Polsce oraz inne biura na świecie. Do zespołu w Warszawie poszukujemy obecnie osoby na stanowisko Legal Specialist do działu Construction.

Zakres obowiązków:

  1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz zarządu organów Spółki, jej jednostek wewnątrzorganizacyjnych i zatrudnionych w niej pracowników, w tym rozwiązywanie problemów prawnych, przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne, udział w spotkaniach wewnętrznych, sporządzanie opinii prawnych i memorandów, oraz wszelkich innych dokumentów formalnoprawnych związanych z działalnością prowadzona przesz Spółkę;
  2. Prowadzenie korespondencji w imieniu Spółki z wszelkimi sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej;
  3. Udział w negocjacjach i spotkaniach z partnerami biznesowymi, organami administracji publicznej, doradcami Spółki, kancelariami prawnymi i innymi podmiotami;
  4. Analiza, opiniowanie i sporządzanie wszelkich dokumentów cywilnoprawnych związanych z działalnością Spółki w tym umów o roboty budowlane z podwykonawcami, umów o dostawy i świadczenie usług, a także dokonywanie zmian tych umów i negocjowanie ich treści;
  5. Analiza, opiniowanie i sporządzanie wszelkich innych dokumentów prawnych związanych z działalnością Spółki;
  6. Prowadzenie spraw Spółki przed sądem rejestrowym;
  7. Prowadzenie spraw Spółki związanych z jej uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, jeśli wystąpi taka konieczność;
  8. Raportowanie do właścicieli Spółki na temat spraw prowadzonych przez Spółkę i podmioty, o których mowa w pkt 10 poniżej;
  9. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów, w których Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio, udziały, akcje lub inne tytuły do udziału w zyskach, lub zarzadzaniu takimi podmiotami, albo odpowiednio takie podmioty posiadają tytuł prawny do Spółki.
  10. Prowadzenie rejestru gwarancji bankowych i/lub innych form zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań umownych udzielanych przez wykonawców z uwzględnieniem merytorycznej analizy przedmiotowych zabezpieczeń;

Oczekiwania:

o Magister Prawa

o Co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

o Umiejętność pracy w zespole.

o Zaawansowana znajomość MS Office

o Samodzielny sposób pracy, zaangażowanie, dokładność, zorganizowanie.

o Znajomość języka angielskiego

Firma oferuje:

o Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku;

o Ciekawy zakres zadań w dynamicznie rozwijającej się branży energetyki odnawialnej;

o Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;

o Przyjazną i wspierającą atmosferę pracy.

 

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV