FINANCE CONTROLLER

Naszym klientem jest fundusz inwestycyjny specjalizujący się w energetyce odnawialnej, który obecnie rozwija swój zespół w Polsce. Do zespołu w Polsce poszukujemy w chwili obecnej Kontrolera Finansowego. Osoba ta będzie pracować nie tylko z lokalnym zespołem, ale też z centralą firmy, a także innymi filiami firmy w Europie i na innych kontynentach.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • analiza płynności finansowej,
 • analiza modelu przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • projektowanie i wdrażanie narzędzi usprawniających analizę finansową,
 • sporządzanie analiz i raportów zarządczych,
 • udział w procesach due diligence
 • koordynowanie procesu budżetowania,
 • analiza kluczowych wskaźników finansowych, operacyjnych oraz ryzyk finansowych i rekomendowanie działań,
 • rekomendowanie działań w zakresie poprawy rentowności produktów, optymalizacji kosztów i poziomu kapitału obrotowego,
 • przygotowywanie budżetu, forecastu, comiesięczna kontrola ich realizacji i analiza odchyleń
 • alokacja i kontrola kosztów
 • prognozowanie i kontrola Cash flow
 • współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi
 • czynny udział w audytach finansowych

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej i ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Exel, Power Point),
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów rachunkowości zarządczej,
 • doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procedur kontrolnych,
 • dokładność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, sumienność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność współpracy z innymi jednostkami,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie).

Nasz klient oferuje:

umowę o pracę na czas nieokreślony lub B2B w zależności od preferencji kandydata,

premię roczną,

ubezpieczenie zdrowotne,

szkolenia m.in.

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV