O&M MANAGER

Naszym klientem jest międzynarodowy inwestor w projekty wiatrowe oraz słoneczne, działający w Polsce od około 20 lat. Dla swojego rozwijającego się zespołu w Warszawie, poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko O&M Manager.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie procesu i dokumentacji (procedury) O&M dla wszystkich operacji firmy, w tym procedur wykonawczych zgodnie z międzynarodowymi standardami i dobrymi praktykami;
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu farm fotowoltaicznych i wiatrowych
 • Współpraca w zakresie przygotowania instrukcji BHP dla działań terenowych związanych z O&M, w tym zarządzanie ryzykiem i SSU;
 • Tworzenie i zarządzanie umowami O&M oraz umowami powiązanymi;
 • Zapewnienie zgodności ze pozwoleniami, koncesjami i decyzjami, a także obowiązującymi przepisami prawa i ramami regulacyjnymi, w tym w szczególności UDT, IRiESD;
 • Przygotowywanie zestawień i raportów KPI dla zakresu O&M;
 • Stworzenie i utrzymywanie długoterminowego lokalnego planowania zasobów (ERP) i zarządzania dokumentami, w tym LCI (Life Cycle Information – Informacje o cyklu życia);
 • Tworzenie i aktualizowanie modeli finansowych i budżetów, w tym regularne analizy stanu, oraz prognozy i kontrole Kapitału Obrotowego (Working Capital);
 • Prowadzenie ustawowych rejestrów i dokumentów;
 • Monitorowanie i kwestionowanie wydajności O&M oraz przygotowywanie raportów operacyjnych, w tym kontraktów i ocen analiz i badań w celu optymalizacji produkcji i dostępności elektrowni;
 • Zarządzanie i nadzór nad planem konserwacji, harmonogramami naprawczymi i predykcyjnymi z naciskiem na usprawnienie pracy elektrowni, w tym zarządzanie gwarancjami;
 • Inżynieria kontraktowa i wsparcie techniczne w razie potrzeby;
 • Zarządzanie częściami zamiennymi, nawiązywanie i utrzymywanie działań CSR z lokalnymi społecznościami;
 • Ustalenie przeglądów ryzyka i wykonywanie czynności zapewniających, w tym administrowanie ubezpieczeniem aktywów;
 • Zapewnienie zgodności i kontroli z Code of Conduct firmy, oraz innymi regulacjami compliance i przepisami antykorupcyjnymi obowiązującymi;
 • Aktualizacja rejestru ryzyka dla O&M, w tym ryzyka BHP;
 • Zarządzanie wydajnością O&M i raportowanie;
 • PFO (Prepare for Operation – przygotowanie do operacji), w tym kontynuacja nadzoru wykonawców;
 • Przejęcie inspekcji i pozycji z Punch List z działu EPC
 • Opracowanie strategii O&M wraz z BoD;
 • Zarządzanie i nadzór nad interfejsem przyłączenia do sieci;
 • Zarządzanie częściami zamiennymi i ich magazynem;
 • Obsługa umów o ochronę/bezpieczeństwo elektrowni i zapewnienie bezpieczeństwa danych;
 • Wsparcie techniczne zespołu Business Development dla projektów M&A w zakresie analizy kosztów i praktyk O&M;

 

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Envíanos tu CV