CONSTRUCTION PROJECT MANAGER

Naszym klientem jest międzynarodowa firma z sektorze OZE, zajmująca się rozwojem, budową oraz utrzymaniem farm PV, systemów magazynowania energii między innymi. Obecnie dla ich działu Budownictwa w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko Construction Project Manager. Do zakresu obowiązków tej osoby należeć będzie:

 1. Monitorowanie realizacji projektu na podstawie harmonogramu i raportowanie postępu;
 2. Nadzorowanie, koordynacja i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektów OZE, w tym projektów farm fotowoltaicznych, które są prowadzone przez Spółkę lub podmioty powiązane przez Spółkę
 3. Współpraca z zespołem projektowym i pozostałymi działami w Spółce;
 4. Pozyskiwanie oraz kompletowanie dokumentów i wszelkich innych informacji w zakresie prowadzonych projektów, bez względu na rodzaj tych dokumentów lub źródło informacji;
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę i innych niezbędnych aktów, w tym prawa administracyjnego, dokumentów, uzgodnień, postanowień i pozwoleń;
 6. Współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie realizacji projektów prowadzonych przez Spółkę, m.in. z lokalnymi środowiskami, urzędami gmin, starostwami, sadami rejonowymi, zakładami energetycznymi;
 7. Pozyskiwanie informacji, składanie wszelkich wniosków, oraz uzyskiwanie wszelkich pozwoleń w ramach realizowanych projektów, w tym niezbędnych koncesji;
 8. Koordynacja prac realizowanych przez biura projektowe;
 9. Nadzór nad pracami i usługami wykonywanymi przez wykonawców i podwykonawców oraz inspektorów nadzoru.

KOGO POSZUKUJEMY:

 1. Inżyniera z doświadczeniem nadzorowaniu budową farm PV dużej skali w roli Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Kierownika Projektu.
 2. Doświadczenie w zarządzaniu kontraktami i podwykonawcami
 3. Umiejętność zarządzania budżetem projektu oraz współdziałania w tym zakresie z działem finansowym
 4. Angielski na poziomie co najmniej B2
 5. Osoby otwartej, umiejącej współdziałać z innymi działami w miłej atmosferze

OFERTA:

Umowa na czas określony na zasadzie umowy o pracę lub kontraktu B2B

Prywatna opieka zdrowotna wraz z opieką dentystyczną

Narzędzia pracy

Szkolenia

Multisport między innymi

Firma nie oferuje możliwości pracy z domu, praca jest stacjonarna z biura firmy w Warszawie.

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV