WIND/PV SENIOR DEVELOPMENT MANAGER

Dla naszego Klienta, wiodącej międzynarodowej firmy energetycznej, działającej w ponad 40 krajach poszukujemy Wind/PV Senior Development Managera na terenie Polski.

Zakres obowiązków:

 • Współtworzenie i implementacja strategii Grupy w obszarze OZE zapewniającej trwały wzrost firmy,
 • Analiza i identyfikacja nowych okazji biznesowych w obszarze rozwoju projektów OZE (PV/Wiatr), w szczególności w obszarach partnerstwa i współpracy z developerami, a także w oparciu o akwizycje i przejęcia,
 • Budowanie trwałych i długofalowych relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi, zarządzanie relacjami, prowadzenie negocjacji kontraktowych,
 • Odpowiedzialność za przygotowanie nowych propozycji inwestycyjnych obejmujących analizę rentowności oraz ryzyk projektów wraz z rekomendacją dalszych działań. Implementacja zaakceptowanych inicjatyw.
 • Nadzór nad prowadzonymi projektami, monitoring efektywności projektów,
 • Reprezentowanie Spółki na zewnątrz obejmującym działania inwestycyjne oraz rozwojowe,
 • Monitorowanie zmian i potencjalnych zagrożeń regulacyjnych i analiza ich wpływu na podejmowane działania,
 • Ścisła współpraca z wewnętrznymi zespołami Fortum/Uniper (zespoły ds. aktywów, zespoły techniczne, umowy PPA, finanse, inne),
 • Gotowość do podróży,
 • Raportowanie do Country Managera,

Kwalifikacje:

 • bogata wiedza i min. 5-10 letnie doświadczenie zdobyte na rynku oraz rozumienie specyfiki rynku wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce,
 • kompetencje zdobyte poprzez uczestnictwo w procesach transakcyjnych z obszaru OZE (inicjacja, przygotowanie oraz realizacja transakcji, koordynacja procesu due diligence),
 • inicjatywa w podejmowaniu działań, kreatywność, szukanie rozwiązań,
 • komunikatywność w międzynarodowym środowisku pracy, bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • wysoce rozwinięta samodzielność podejmowania działań i umiejętność organizowania czasu pracy,
 • umiejętność budowania efektywnych i długofalowych relacji z partnerami biznesowymi, klientami, interesariuszami,
 • silne zdolności analityczne oraz umiejętności selekcji danych i formułowania wniosków,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programy Excel i Power Point,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Warunki pracy:

 • Pełny etat
 • Umowa o Pracę / B2B
 • Praca zdalna
 • Wynagrodzenie podstawowe + system premiowy
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, komputer+telefon,

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV