• Home
  • Wpisy
  • SPECJALISTA DS KSIĘGOWOŚCI- MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

SPECJALISTA DS KSIĘGOWOŚCI- MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Naszym klientem jest międzynarodowy fundusz inwestycyjny specjalizujący się w odnawialnych źródłach energii. Dla swojego zespołu finansowego poszukują obecnie osoby na stanowisko Specjalisty ds Księgowości.

Osoba ta będzie odpowiedzialna za:

1)       w zakresie księgowości przychodowej – księgowanie faktur oraz wprowadzanie ich do rejestrów VAT (faktury sprzedaży);

2)       w zakresie księgowości kosztowej – księgowanie faktur zakupu i innych dokumentów kosztowych oraz wprowadzanie do rejestrów VAT (faktury zakupu usług i towarów, rozliczenia delegacji służbowych, rozliczenia zaliczek pracowniczych, rozliczenia wydatków gotówkowych i z kart kredytowych);

3)       w zakresie księgowości magazynowej – księgowanie faktur, wprowadzanie ich do rejestrów VAT oraz księgowanie dokumentów magazynowych typu RW, ZW, PZ, MM i innych (faktury zakupu dotyczące zakupu materiałów i surowców, dokumenty RW, ZW, PZ, MM, przeprowadzenie oraz odnoszenie w księgach wyniku inwentaryzacji magazynów „rozliczenie inwentaryzacji zapasów i aktywów trwałych oraz potwierdzeń sald”);

4)       w zakresie księgowości inwestycyjnej – księgowanie faktur oraz wprowadzanie ich do rejestrów VAT, księgowanie innych dokumentów inwestycyjnych (faktury za zakup materiałów i usług inwestycyjnych, faktury za zakup gotowych środków trwałych, faktury za zakup wartości niematerialnych i prawnych, dokumenty związane z przyjęciem środka trwałego OT, likwidacją środka trwałego LT z przesunięciem środka trwałego, odnoszenie zmian na kartotece, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji w wszelkich niezbędnych ujęciach tj. bilansowo, podatkowo etc.);

5)       księgowanie dokumentów związanych z transakcjami płatniczymi (przygotowywanie płatności zobowiązań, księgowanie dokonanych i otrzymanych zapłat, księgowanie kredytów i pożyczek, uzgadnianie sald kont bankowych do wyciągów bankowych, prowadzenie zapisów kasowych, uzgadnianie sald kasy, przeliczanie różnic kursowych, przeliczanie sald na kontach walutowych);

6)       księgowanie innych dokumentów, w szczególności: list płac, rozliczeń ZUS, PDOF,  rozrachunków z pracownikami i innych dokumentów księgowych powstałych w trakcie działalności Spółki, a które to dokumenty nie zostały wymienione we wcześniejszych punktach (odsetki, kary, dotacje, darowizny etc.);

7)       prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi (przygotowywanie zestawień obrotów i sald, przygotowywanie rachunku wyników i bilansu spółki, przygotowanie pełnego rocznego sprawozdania finansowego, przygotowywanie sprawozdawczości GUS i NBP, przygotowywanie rozliczeń i deklaracji podatkowych VAT, CIT, podatek od nieruchomości);

8)       przygotowywanie danych dla audytorów i współpraca z audytorami;

9)       wykonywanie czynności związanych z zamknięciem roku obrachunkowego (rozliczenie wyniku inwentaryzacji magazynów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, niskoocennych składników; uzgodnienie sald z kontrahentami, kontakty z audytorem);

10)    inne czynności zlecone przez zarząd Spółki w szczególności: materiały księgowe, finansowe i zarządcze dla potrzeb WZA, inne analizy wg. zlecenia zarządu;

FIRMA OFERUJE:

  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • bonus roczny
  • 13ste wynagrodzenie
  • prywatną opiekę zdrowotną wraz z opieką dentystyczną
  • szkolenia
  • praca wiąże się z pracą biurową w Warszawie (nie home office)

 

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV