LEGAL PROJECT FINANCE MANAGER

 Naszym klientem jest międzynarodowa firma inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach w odnawialne źródła energii, przede wszystkim z sektora energetyki słonecznej. Obecnie posiadają ponad 60cio osoby zespół w Polsce oraz inne biura na świecie. Firma poszukuje obecnie prawnika z doświadczeniem transakcyjnym w OZE lub projektach infrastrukturalnych w Polsce lub zagranicą do swojego zespołu Project Finance.

Obowiązki:

 1. Nadzór nad rozwojem projektów farm fotowoltaicznych (dalej zwanych: „projektami PV”), do których prawa posiadają spółki projektowe należące do grupy kapitałowej Spółki
 2. Prowadzenie negocjacji z bankami, ich przedstawicielami oraz doradcami (w szczególności doradcami prawnymi oraz doradcami technicznymi) dotyczących warunków uzyskania finansowania na rzecz rozwoju oraz budowy projektów PV należących do grupy;
 3. Raportowanie postępów w rozwoju projektów PV należących do grupy bankom finansującym działalność firmy
 4. Raportowanie do właścicieli Spółki na temat spraw prawnych oraz związanych z rozwojem projektów PV należących do grupy;
 5. Zakładanie nowych spółek należących do grupy oraz kontrola struktury organizacyjnej;
 6. Raportowanie do właścicieli Spółki na temat spraw prawnych oraz rozwoju projektów PV należących do grupy;
 7. Prowadzenie spotkań oraz negocjacji z doradcami Spółki, analiza przygotowywanych przez nich raportów due dilligence dotyczących działalności spółek należących do grupy;
 8. Przygotowywanie raportów, zestawień oraz analiz na rzecz podmiotów należących do grupy;
 9. Uczestnictwo w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarządu organów Spółki, jej jednostek wewnątrzorganizacyjnych (w szczególności zespołu Project Finance) i zatrudnionych w niej pracowników, w tym rozwiązywanie problemów prawnych, przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne, udział w spotkaniach wewnętrznych, sporządzanie projektów opinii prawnych i memorandów oraz projektów wszelkich innych dokumentów formalnoprawnych związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę oraz grupę;
 10. Analiza, opiniowanie i sporządzanie wszelkich innych dokumentów prawnych związanych z działalnością Spółki oraz grupy.
 11. Reprezentowanie Spółki oraz grupy przed wszelkimi sądami i organami ścigania oraz organami administracji publicznej we wszelkich sprawach, w tym uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych oraz w rozprawach i posiedzeniach sądów, a także prowadzenie korespondencji z wyżej wymienionymi podmiotami w sprawach prawnych

OFERTA:

Atrakcyjne wynagrodzenie oraz bonus roczny

Prywatna opieka medyczna na najwyższym poziomie wraz z opieką dentystyczną

Dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednej pensji miesięcznej brutto (13ste wynagrodzenie)

Szkolenia

Narzędzia pracy

Możliwość pracy w międzynarodowym zespole

Możliwość pracy zarówno na B2B jak i umowę o pracę (pracownicy na B2B mają te same benefity, co osoby bezpośrednio zatrudnione w firmie)

Firma nie oferuje pracy zdalnej

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV