LEGAL ASSOCIATE ENERGY AND REGULATORY

Naszym klientem jest międzynarodowa firma specjalizująca się w inwestycjach w OZE, zarówno dużych elektrowni słonecznych jak i instalacji dachowych. Obecnie dla ich biura w Warszawie poszukujemy Legal Associate do wsparcia formalno-prawnego spółki,

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca obsługa prawna spółki;

 • Przygotowywanie opinii prawnych oraz dokumentacji formalnej, w tym umów oraz aneksów w związku z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych komórek spółki;

 • Udział w negocjacjach kontraktowych;

 • Przygotowywanie i opiniowanie umów, ofert oraz dokumentacji projektowej dla klientów;

 • Monitorowanie i analiza zmian w przepisach i aktach prawnych, dotyczących działalności spółki;

 • Koordynacja współpracy formalnej z zewnętrznymi podmiotami współpracującymi ze spółką – agenci, monterzy, firmy usługowe i doradcze;

 • Nadzorowanie archiwizacji dokumentów prawnych spółki;

 • Przygotowywanie we współpracy z poszczególnymi komórkami spółki, wszelkich wewnętrznych aktów prawnych np. oświadczenia, regulaminy, zarządzenia i inne;

 • Opcjonalnie – reprezentowanie Spółki przed sądami i organami administracji.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie prawnicze (tytuł radcy prawnego będzie dodatkowym atutem);

 • Znajomość polskich przepisów regulujących zagadnienia OZE; przede wszystkim od strony umów PPA, kwestii regulacyjnych, sprzedaży energii.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym;

 • Wysoka motywacja;

 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;

 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i efektywność w działaniu;

 • Dyspozycyjność i zdolności organizacyjne;

 • Ukierunkowanie na współpracę i komunikatywność.

Firma oferuje:

Stałe zatrudnienie, szkolenia, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, możliwość rozwoju zawodowego, Multisport między innymi

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV