KIEROWNIK BUDOWY

Dla firmy wykonawczej w związku z rozwojem portfolio projektów poszukujemy aktualnie doświadczonego Kierownika Budowy:
Zadania:
 • Prowadzenie dokumentacji budowy
 • Zorganizowanie budowy
 • Kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa
 • Koordynacja realizacji zadań BHP
 • Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • Zgłaszanie inwestorowi do kontroli lub odbioru wykonanych robót
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
 • Przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia do kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Min. dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy
 • Doświadczenie w realizacji projektów farm wiatrowych
 • Znajomość języka angielskiego

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV