JUNIOR ACCOUNTANT

Naszym klientem jest międzynarodowy inwestor w odnawialne źródła energii z jednym z większych portfolio projektów słonecznych w Polsce. Obecnie do zespołu finansowo-księgowego poszukujemy osoby na stanowisko Junior Accountant.

Zakres obowiązków:

  1. AP – księgowanie faktur zakupu i innych dokumentów kosztowych oraz wprowadzanie do rejestrów VAT (faktury zakupu usług i towarów, środków trwałych)
  2. AR – Wystawianie i księgowanie faktur sprzedażowych
  3. Księgowanie dokumentów związanych z transakcjami płatniczymi (księgowanie dokonanych i otrzymanych zapłat, księgowanie kredytów, pożyczek, uzgadnianie sald kont bankowych do wyciągów bankowych, przeliczanie sald na kontach walutowych)
  4. Księgowanie innych dokumentów a które to dokumenty nie zostały wymienione we wcześniejszych punktach (odsetki, kary, dotacje, darowizny, etc.)
  5. Pomoc przy prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi (pomoc w : przygotowywaniu zestawień obrotów i sald, przygotowywaniu rachunku wyników bilansu Spółki, przygotowywaniu rozliczeń i deklaracji podatkowych VAT)

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV