GRID SPECIALIST

Naszym klientem jest międzynarodowy inwestor w odnawialne źródła energii z jednym z większych portfolio projektów słonecznych w Polsce. Do biura w Warszawie poszukujemy w chwili obecnej osoby na stanowisko Grid Specialist.

Zakres obowiązków:

  • przygotowywanie aneksów do warunków przyłączenia i umów o przyłączenie,
  • aktualizacje harmonogramów w umowach o przyłączenie i współpraca z Project Managerem w przedmiotowym zakresie,
  • współpraca z działem Engineering w zakresie załączników technicznych do aneksów
    i wniosków o wydanie warunków przyłączenia,
  • wsparcie koncepcyjne obszaru Developmentu i zakresu Due Diligence odnośnie projektów, które uzyskały odmowy wydania warunków przyłączenia,
  • współpraca z operatorami systemów dystrybucyjnych w zakresie procesu przyłączeniowego
    w tym przejmowanie punktów przyłączenia (zakres realizacji OSD z warunków przyłączenia), aneksowanie warunków i umów o przyłączenie, uzgadnianie miejsca przyłączenia.

FIRMA OFERUJE:

Atrakcyjne wynagrodzenie plus premię

Prywatną opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie wraz z opieką dentystyczną

Szkolenia

Możliwość awansu i rozwoju zawodowego

Narzędzia pracy

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Send CV