DEWELOPER PROJEKTÓW OZE

Naszym klientem jest międzynarodowa firma energetyczna z doświadczeniem globalnym w realizacji oraz rozwoju projketów wiatrowych, słonecznych i magazynowania energii. Obecnie poszukujemy home based dla ich lokalnego zespołu osoby na stanowisku Developera (home based) odpowiedzialnego za rozwój portfolio projektów firmy w Polsce:

Do obowiązku na tym stanowisku należeć będzie:

 • Przygotowanie, koordynacja i udział w spotkaniach z urzędami i gminami w fazie planowania
 • Planowanie, koordynacja i realizacja spotkań z gminami i właścicielami gruntów dotyczących lokalnego planowania przestrzennego i procedur uzyskiwania zezwoleń, w tym uzyskiwanie niezbędnych uchwał
 • Praca na rzecz przygotowania niezbędnych dokumentów dotyczących planowania, takich jak mapy, plany i opracowywania odpowiednich środków kompensacyjnych, jak również określenie odpowiednich dróg dojazdowych służących do dostarczenia instalacji oraz tras prowadzenia kabli w celu przyłączenia do sieci
 • Inicjowanie, przygotowanie i zawieranie umów kupna-dzierżawy i innych umów zabezpieczenia gruntu wzgl. zezwoleń na niezbędne prawa do dysponowania terenem, w tym służebności, praw zabezpieczających budowę linii kablowych i dróg
 • Prowadzenie tabeli kosztów projektu/kosztów związanych z lokalizacją
 • Współpraca w fazie budowy (zapewnienie zgodności z umowami dzierżawy i zagospodarowania, pomoc właścicielom gruntów i dzierżawcom rolnym w przypadku problemów)
 • Wsparcie polityczne dla projektów dotyczących energii w różnych gremiach (lokalne rady miejskie, urzędy, komisje), regularne uczestnictwo w tych wydarzeniach i nawiązanie kontaktów z odpowiednimi lokalnymi podmiotami

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE NA STANOWISKU DEVELOPERA PROJEKTÓW:

 • Masz ukończone studia z zakresu planowania przestrzennego i urbanistycznego, geografii, ekonomiki przedsiębiorstw, odnawialnych źródeł energii lub podobne.
 • Ewentualnie posiadasz wykształcenie w dziedzinach technicznych i wieloletnie doświadczenie zawodowe
 • Dodatkowym atutem będą pierwsze doświadczenia zawodowe w zakresie rozwoju projektów dotyczących elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych
 • Potrafisz sprawnie posługiwać się pakietem MS Office oraz posiadasz prawo jazdy
 • Jesteś komunikatywny, asertywny i pracujesz w sposób ukierunkowany na rozwiązania i realizację celów

OFERTA FIRMY:

 • Oprócz pasjonującej pracy możesz liczyć na następujące korzyści:
 • Pewna praca z perspektywami na przyszłość w stale rozwijającej się, międzynarodowej firmie
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
 • 30 dni płatnego urlopu w roku kalendarzowym
 • Możliwość pracy mobilnej (możliwa w zależności od rodzaju wykonywanej pracy)
 • Otoczenie o charakterze koleżeńskim i elastyczne godziny pracy w ramach tygodniowego modelu podstawowych godzin pracy
 • Indywidualne możliwości dalszego kształcenia
 • Zarządzanie promocją zdrowia w firmie, między innymi

KALE Recruitment Muchorska Tarud-Karwowska S.J jest agencją zatrudnienia wpisaną jako podmiot upoważniony w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 28683

Wyślij CV