COMMISSIONER WIND

Naszym klientem jest lider w sektorze odnawialnych źródeł energii z ponad 30sto letnim doświadczeniem w energetyce wiatrowej. Dla swojego zespołu w Polsce poszukujemy teraz techników z doświadczeniem w fazie rozruchu turbin na stanowisko Commissioner.

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie prowadzenia prac rozruchowych oraz używanych narzędzi zgodnie z ogólnymi zasadami BHP firmyoraz specyficznymi wymaganiami ustanowionymi na projektach.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, współpracowników oraz innych interesariuszy zaangażowanych w prowadzone prace.
 • Odpowiedzialność za jakość i kompletność dokumentacji prac rozruchowych oraz raportowanie statusu prac kierownictwu projektu.
 • Uruchamianie turbin wiatrowych oraz jej poszczególnych podzespołów przy zastosowaniu odpowiednich instrukcji z uwzględnieniem modyfikacji według wytycznych „Technical Notification” oraz „Safety Alert”
 • Raportowanie problemów związanych z jakością, statusem i postępem prac kierownictwu projektu oraz kierownikowi prac rozruchowych.
 • Autonomiczne diagnozowanie błędów turbin, naprawa usterek stwierdzonych w trakcie prac rozruchowych oraz usuwanie zidentyfikowanych drobnych problemów jakościowych (np. pomyłki w okablowaniu).
 • Uzyskanie sprawności systemu sterującego oraz instalacji komunikacji wewnątrz parku wiatrowego przed przekazaniem urządzeń do eksploatacji.
 • Zapewnienie wsparcia przy rozwiązywaniu problemów technicznych w fazie realizacji projektu
 • Odpowiedzialność za uruchomienie oraz testy systemu detekcji drgań „CMS”.
 • Prowadzenie prac przed-rozruchowych w wypadku braku połączenia turbin do sieci lub innych ograniczeń projektowych – dla zapewnienia gotowości turbin wiatrowych
 • Przygotowywanie raportów Q-Note oraz raportów stwierdzających problemy jakościowe (NCR) stwierdzonychw trakcie prac rozruchowych
 • Pomoc w identyfikacji oraz zamawianiu poprzez kierownictwo budowy niezbędnych do napraw części zamiennych
 • Raportowanie uchybień jakościowych celem opracowania listy usterek („snag list”).
 • Terminowe przekazywanie do wytwórcy raportów z rozruchu głównego falownika (dla zachowania gwarancji producenta)
 • Zbieranie, przygotowanie i przesyłanie danych oraz parametrów do kierownika prac rozruchowych przed przekazaniem urządzeń do eksploatacji
 • Koordynowanie z kierownictwem budowy prac związanych z załączaniem i odstawianiem z produkcji całego parku wiatrowego i poszczególnych turbin
 • Wypełnianie orderów w systemie SAP celem przypisania godzin pracy do projektu oraz potwierdzenia wykonania niektórych prac (np: Technical Notification)

Firma oferuje: atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju w strukturach firmy, bonus roczny, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, szkolenia w Polsce oraz zagranicą, między innymi.

Wyślij CV